14. 2. 2019

7 tipů ke spokojenému partnerství

Co se vám vybaví při vyslovení sousloví ‚‚spokojené partnerství‘‚?

Pár, který je stále zamilovaný, kde plyne láska sice ve vlnách, ale plyne?

Obrázek dvou lidí, kteří se snaží vzájemně si pomáhat, podporovat se i v následování individuálních přání? Kteří umí vyjádřit svůj názor, potřebu, emoci bez toho, aby tím druhého zraňovali?

Nebo naopak pár, kde jsou dva v naprostém propojení, jejich přání začínají splývat, zapomenou na své vlastní potřeby a sny a přizpůsobí se jeden druhému?

Zkuste si chvíli jen zavřít oči a nechat přijít vlastní obraz o spokojeném vztahu..

Každý máme asi trochu jinou představu o spokojeném partnerství, ale možná je fajn si ji občas zrevidovat. Co je pro vás ve vztahu důležité? Jak se dostat zpět ke spokojenosti v partnerství, lásce, která tam dřív proudila a nyní je její pramen jak kdyby vysychající?

V čem tkví naplněnost a štěstí ve vztazích?

Zamilovanost, přitažlivost, stejné zájmy, podobné vize do budoucnosti, pocit, jak kdybyste byli doma. Toto všechno a mnohem víc dalších prožitků se vám může propojovat s partnerstvím, když jste na začátku.

Ale po pár letech se vztah posouvá do jiné roviny, a když partneři nemají komunikaci a vyjadřování vlastních potřeb dobře nastavenou, může docházet k nemalým zklamáním, pocitu osamělosti, nepochopení, frustraci.

Asi všichni víme, že na dlouhodobém vztahu je potřeba pracovat, aby byl naplněný radostí a vším, co si v něm přejeme mít. Aby převažovalo pozitivní nad možnými problémy.

Ne jedno partnerství prochází náročnými krizemi, kdy se partneři ptají buď otevřeně nebo pro sebe, jestli má smysl v takovém vztahu pokračovat.

Tento týden je národním týdnem manželství a v párové problematice jsem víc jak deset let pracovala, tak bych společně s vámi ráda mrkla na to, co často vede ke spokojenému vztahu a dala vám pár tipů, jak váš vztah třeba ještě zlepšit.

Partnerství jako cesta k sebe-poznání

Partnerství a každý blízký vztah nám nastavuje zrcadlo. A často prvními nesoulady s partnerem si můžeme uvědomit, v čem ještě my sami máme mezery.

Většinou nás emočně dráždí ty vlastnosti partnera, které máme v nějaké formě v sobě nedořešené nebo potlačené.

Halooo tady projekce:)

Například, když žena vyčítá partnerovi, že se příliš často věnuje svýmu hobby, může to znamenat, že sama sebe neumí tak opečovat, věnovat si čas jen sobě apod.

Právě v takových vypjatějších chvílích, kdy začínáte vyčítat něco svému partnerovi/svojí partnerce je fajn zapojit vnitřní práci se sebou.

[content id=2296][/content]

Třeba úzkost, vztek nebo naštvání můžeme cítit rozbušeným srdcem, zatuhlostí krku, ramen, bolestí břicha, těžko se nám dýchá atd. Vnímejte, co vaše tělo říká.

Neděje se něco, co má spojitost s vámi? Proč něco, co partner udělal nebo řekl, vás emočně zasáhlo? Zkuste si v té chvíli uvědomit sebe, jestli jste někdy něco podobného sami udělali, zažili, jestli to má nějakou souvislost s vaší minulostí. Proč se vás to emočně dotklo je vždycky dobrá otázka.

Je dobrý si i položit otázku: “Kdyby se chování partnera nebo to, co vás nějak emočně zasáhlo obrátilo do pozitivní formy, co by to bylo?“ A tato pozitivní část by s vámi mohla nějak souviset? Nechybí vám například naplnění takovéto kvality ve vašem vlastním životě?

Právě to, co nás nejvíc na partnerovi rozčiluje může být totiž naším největším učitelem.

Jde o to otevřít se sobě a vnímat svůj vnitřní hlas, který můžeme zaslechnout, když se ztišíme a necháme si svoje chování, pocity a emoce z nějaké komunikace s partnerem třeba i jen v duchu přehrát.

Sebepoznáním k lepšímu partnerství?

Možná se divíte, jak sebepoznání a vlastní rozvoj, něco zaměřeného pouze na jednotlivce, může vést ke spokojenosti ve vztahu. Ale je to z mé zkušenosti opravdu alfa omega všeho.

[content id=2303][/content]

Pokud se člověk dobře zná, pracuje na sobě, vede to nejen k tomu vlastnímu pocitu štěstí, ale i k výběru partnera, který mu nemusí zaplňovat vlastní “prázdná místa“.

Může tak vytvořit partnerství, kde se ti dva navzájem doplňují a společně rostou, ne jen potřebují.

Tím, že v sobě rozvíjíte vnitřní klid, naučíte se všímat si svého těla, věnovat pozornost svým pocitům a emocím bez toho, abyste je hodnotili, kritizovali. Tak se postupně naučíte respektu a přijímání sebe. Naučíte se shovívavosti, ale zárověň upřímnosti.

Až když sami sebe plně respektujeme, jsme schopní respektovat druhého v partnerství.

ALE CO KDYŽ MÁME JINÉ NAHLÍŽENÍ SVĚTA?

To je podle mě ta krása vztahu, umět se přijmout i s tím, že ten druhý to má jinak, poznávat možnosti vidění světa.

Ale tady je to zase o respektu a pokud ho nemáme k sobě samým, těžko ho budeme dávat druhým. A taky pokud nejsme ochotni nahlídnout vlastní předpojatosti, těžko pochopíme toho druhého.

Když jsme sami k sobě otevření, sami sebe přijímáme a poznáváme víc, měníme nefunkční vzorce za ty, které nám v životě pomáhají tvořit život a vztahy, jaké si přejeme.

Jenomže poznávat se a být k sobě upřímný je spojené s celoživotním růstem. Není to ze dne na den a hlavně je to proces. Postupně poznáváme svoje programy a přesvědčení, která máme v sobě třeba z dětství zakořeněné a neuvědomujeme si je.

Někdy třeba sami sebe přistihnete, že na vyhrocené, stresové situace reagujete formou, kterou jste se jako děti naučili, viděli u rodičů nebo jiných lidí, co se o vás starali a ani tak reagovat nechcete.

Jedná se o váš vnitřní program a díky takovýmto situacím si ho můžete uvědomit a začít s ním pracovat a měnit za víc konstruktivní.

[content id=2309][/content]

Pomůže vám to v určitém odstupu od silných emocí, takže praktikování pozorovatele pak můžete využít i ve vypjatých situacích, nejen partnerských.

Toto je i jedno ze cvičení, které uvádím v knize Odemkni své nové Já na změnu vlastních myšlenek a k poznávání vlastní mysli. Protože až se naučíme nahlížet svoji nevědomou mysl a své opravdové já, můžeme si život víc sami řídit a žít to, po čem toužíme. Nejen vztahově.

[content id=2318][/content]

Takto se může vaše přesvědčení postupně měnit. Můžete i použít imaginaci a představit si sebe v podobné situaci v budoucnosti. Jak klidně šeptáte, s vnitřním klidem. Jak se cítíte ve svém těle a co vnímáte?

Zkuste si tu situaci představit do co nejmenších detailů. Co vás obklopuje za vůně. Jaké máte oblečení na sobě, co za zvuky a hlasy slyšíte a jak slyšíte svůj vlastní šepot a co za pocit ve vás převládá. Zapojte celé své tělo a mysl, tak, jakoby to bylo teď a byli jste si sebe naprosto plně vědomi.

Více inspirace a technik k vlastní proměně najdete v knize Odemkni své nové Já.

Respekt a nastolení funkční komunikace

Co to v reálu znamená? Respektovat se v tom, jací jsme. Umět ocenit sebe a svýho partnera za jeho jedinečnost, autenticitu. Vidět v něm poklad v podobě jeho jedinečných vlastností, charakterových rysů, duševního bohatství , činů a přístupu k životu. Což s přibývajícím stereotypem ve vztahu není často jednoduchý.

Umět vyjádřit tento respekt vůči ní či němu, i když to sami v sobě necítíme stejně, jsme v tomto odlišní, je velkým darem a pomocí v partnerství.

Někdy se ale stává, že je komunikace nastavená špatně a člověk pak vede pouze monolog. I v tomto bodě je samozřejmě potřeba odhodlání obou na vztahu pracovat a zkusit komunikovat.

[content id=2320][/content]

Ale taky se můžete učit hrát na “poslouchání se“ a jestli druhý opravdu slyší to, co vy říkáte a naopak. Tady vám na ukázku napíšu, jak takovou dialogovou hru s partnerem hrát:

KOMUNIKAČNÍ HRA:

Sedněte si naproti sobě, abyste dobře na sebe viděli a mohli se vzájemně vnímat.

  • Začne mluvit jeden z partnerů a druhý jen poslouchá. Pravidlo v této první části zní- vyjadřujte opravdu jen za sebe, co si myslíte, cítíte, potřebujete či si přejete. Druhý partner poslouchá, nezasahuje do řeči. Neměl by to být však dlouhý monolog, zkuste sami sebe stopnout po vyjádření tří hlavních věcí, které dáte ideálně do třech vět.
  • Druhý partner nyní zopakuje, co říkal první. Uvede toto opakování například větou, slyším, že mi říkáš, že cítíš atd… Zkrátka svými slovy zopakuje, jak vyjádření pochopil/a. Ani v tomto případě si neskákejte do řeči a nechejte mluvit opravdu jen partnera.
  • Teď nastal čas říct svůj názor, jestli jste spokojení s tím, jak to vaše partnerka či partner pochopil. Je to to, co jste tím měli na srdci, co jste chtěli říct? Vyjasněte případné nedorozumění.

Tyto tři body se mohou vpodstatě dokola opakovat dokud první z partnerů nesouhlasí s tím, jak to druhý pochopil.

  • Pak se role vymění a mluví o svých potřebách, přáních, pocitech druhý z partnerů a tři předchozí body se opakují jen ve vyměněných rolích.

Každý z nás má jiný filtr na vnímání a každý slyšíme trochu něco jiného na základě vlastní zkušenosti. Tak se často stává, že pochopíme uplně jinak to, co nám partner říká. A přesně na to je toto cvičení skvělý.

Nejen, že nás učí si naslouchat, ale take objevujeme svoje odlišné nahlížení na svět a najednou vidíme kolik komunikačního šumu mezi námi vzniká na základě toho, že slyšíme a chápeme něco úplně jinak než partner myslel.

[content id=2321][/content]

Ale můžete si vymyslet svoji hru, svá pravidla.

A taky je fajn zapojit hravost do nějakých malých drobností, každodenních překvapení pro druhého. Třeba v podobě malých vzkazů poschovávaných na místech v bytě, kam se partner/ka dívá, kde je napsané něco milého apod.

CHCETE SI S PARTNEREM VYZKOUŠET JEŠTĚ JEDNU HRU K ROZVOJI VAŠEHO VZTAHU?

K tomu tu pro vás mám návrh na takovou tvořivou zábavu. Jsem totiž zastáncem kreativního přístupu i ve vztahových věcech. Myslím, že tvořivost je takovou spolehlivou zkratkou k našemu nevědomí, kde často tkví klíč k našemu štěstí. Tak pojďme na to.

HRA, ABY ZAVLÁDLA SPOKOJENOST VE VZTAHU

  • Oba si zavřete oči a pohodlně si sedněte.
  1. Představte si váš nynější vztah, tak jak ho cítíte, vnímáte, smýšlíte o něm. A co se v něm podle vás i reálně děje jako nějakou barvu.

Uvolněně dýchejte. Třeba třikrát se zhluboka nadechněte a vydechujte všechno napětí z těla ve.

Až budete mít pocit, že se vám jen tak volně dýchá a máte vnitřně nastolený větší klid, představte si následující.

Jakou barvu by tak mohl mít váš nynější vztah? A napadá vás i nějaká konkrétní forma?

Vybaví se vám nějaký obraz k tomu?

Je něco, co vám přichází na mysl?

Když byste se svého nynějšího vztahu mohli dotknout, jaký by byl na omak? Jak by voněl? Co vás napadá? Jak se v něm teď cítíte a jak se v něm asi cítí váš partner/ka? Je něco, jak by se tyto pocity daly vyjádřit symbolem, barvou, nějakým obrazem?

Co  myslíte?

Klidně seďte a nechte si čas. Pár minut. Nikam nespěcháte. Jen volně dýchejte a zkuste si vybavit vaše pocity ve vztahu, vaši komunikaci, chování, vzájemné vztahování a nechte přijít obraz, který to vyjadřuje.

Až se nějaký obraz objeví nebo nějaký vjem, pocit k němu, dobře si ho zapamatujte a chvíli s ním “pobuďte”.

2) Teď si nechte své oči zase zavřené a představte si dobu, kdy jste byli do své partnerky nebo svého partnera hodně zamilovaní, kdy byl váš vztah na vrcholu. Třeba, když jste se potkali, když jste se scházeli na začátku, když jste spolu prožívali radostná období.

Představte si dobu, která pro vás byla nejšťastnější. Kdy to bylo? Možná teď potřebujete chvíli času, vemte si kolik času potřebujete.

A když už jste v tom období, zkuste zase zapojit svoje smysly a nejen si toto období zkusit představit jako nějaký tvar, symbol, barvu, cokoliv, co se vám vizuálně k tomu propojí, ale i se zaposlouchat, jestli tehdy tento váš vztah měl nějaký zvuk.

Jak zněl? Co jste mohli slyšet?

A jak vám váš vztah tehdy voněl? Co vám připomínal? Jaký by byl na omak, co cítíte?

Ponořte se hlouběji do toho pocitu. Jak vám je po těle a jakou máte náladu? Co všechno cítíte? Jaký symbol, jaký obraz vás k tomu napadá? Nechte svoji mysl volně pracovat, nezkoušejte jí nějaký obraz vnutit. Jen uvolněně seďte a nechte přijít nějaký obraz. Nebo vůni, barvu, zvuk.

Co k vám přichází, co se vám vybavuje? Zase si to dobře zapamatujte.

3) Teď přijde na řadu poslední představa, když si teď ve své mysli nebo svým vnitřním prostoru vybavíte první obraz, symbol vašeho nynějšího vztahu a následně druhý obraz stavu, kdy jste byli ve vztahu nejšťastnější, co vás napadá, co by mohlo vést od prvního obrazu k druhému?

Co je možnou cestou? Co by mohlo změnit první obraz na druhý?

Nechte si pár minut a jen uvolněně seďte s zkuste nechat svoji mysl pracovat bez vašeho úsilí. Jen si vybavujte tyto dva obrazy, a požádejte své nitro, aby vám ukázalo nějakou možnost změnit první obraz na druhý.

Když se vám nějaký obraz formuje, zkuste ho opět prozkoumat všemi smysly– jaký vydává zvuk, co můžete slyšet, jak voní, co můžete cítit , když byste byli v tomto obraze? Jaký by byl, kdybyste si na něj mohli šáhnout? A dal by se ochutnat? Jakou by asi měl chuť? Jak se v obraze cítíte, co se vám děje v těle, když se na něj podíváte a vnímáte ho všemi smysly? Jak vám u toho je?

4) Na závěr si vemte pastelky a papír A4 a zkuste si načrtnout, co vám váš nynější vztah připomíná,  jak by se dal na tento papír ztvárnit. (dělají oba partneři, ale tak, aby vzájemně svoje kresby neviděli).

Potom si vezměte druhý papír a nakreslete na něj to, co se vám vybavilo k nejštastnějšímu období ve vašem vztahu.

Nakonec na třetí papír namalujte, co vám vaše mysl nabídla jako možné řešení, jak se dostat z prvního obrazu do druhého.

To jsou hrátky vztahové, ale zkuste být stejně tak tvořivými sami se sebou. Udělejte si čas i k vlastnímu ponoření se do sebe. Představovat si, co vy ve vztahu chcete nebo potřebujete a jak ho chcete cítit je ideální začátek k tomu být schopen to v reálu potom lépe komunikovat.

[content id=2323][/content]

Tady vám napíši ještě jednu inspirativní imaginaci na závěr.

INSPIRACE PRO IDEÁLNÍ VYLADĚNÍ V PÁRU

Nejdříve se pohodlně usaďte a zrelaxujte celé své tělo (pokud chcete, můžete si zdarma v rámci ukázky z knihy stáhnout nahrávku relaxace, která je její součástí). Potom se vydejte na nějakou louku, kde to máte rádi, kde je příjemně a kde si zaujmete pro vás příjemnou pozici. Tak, abyste chvíli jen tak na ní spočinuli.

Vnímejte všemi smysly, co cítíte, vidíte, co můžete kolem sebe nahmatat. Jste úplně uvolnění.

A teď se vydejte z louky na speciální místo, kde máte sraz se svým partnerem. Není to vůbec daleko. Kousek z vaší louky.

Jdete k místu, které je plně nasycené štěstím a láskou. Na tomto kouzelném místě totiž vše ve vašem vztahu nádherně funguje a plyne. Komunikace mezi vámi, vzájemný respekt, vyjadřování přání i vašich potřeb. Zkrátka tam panuje naprostý vzájemný soulad, jste úplně sami sebou.

Je vám dobře, cítíte souznění se svým protějškem, radujete se z cesty a společného růstu, který vám váš vztah nabízí.

Říkáte svému partnerovi vše o tom, co byste rádi, povídáte si v klidu a pohodě. Najednou mu/jí jde říct vše tak nějak samo.

Pár minut si jen tak povídejte. O všem, co ve vztahu chcete mít, čeho si ceníte, co je pro vás důležité.

Jste na místě, kde dostáváte plné sycení, je vám dobře, dokážete uvolněně komunikovat o sobě a zároveň vyslechnout, pochopit a respektovat druhého.

Je to místo, kde jste oba uvolnění a spokojení. Třeba jde o příjemné posezení na dece, se sluncem, prosycené příjemnými vůněmi.

Jak to vnímáte, kde je toto vaše místo a co vše si tam můžete vzájemně otevřeně říct? Je jen na vás, co tam chcete společně zažít.

Co je potřeba udělat? Co se vám chce? Udělejte to, můžete vše. Máte čas. (Takto spočiňte pár minut).

 

A po pár minutách se dohodněte, že kdykoliv se zas můžete na tomto svém naprosto přijímajícím místě spolu sejít, že je to místo, kde můžete být k sobě úplně upřímní a otevření.

Vraťte se pomalu na svoji louku a odtama s třemi hlubokými nádechy zpět do své místnosti, ve které relaxujete a otevřete si oči a protáhněte celé tělo.

Tak a to je pro dnešek ode mne vše. Ať se vám ve vašem vztahu daří rozvíjet se a být spokojení.

Nezapomeňte ještě na jednu drobnost, že je fajn každý večer usínat s tím, že si vzájemně dokážete odpouštět, co třeba nebylo ideální. Komunikace a odpuštění jsou zkrátka ingredience, které, když vztahu chybí, dostává po čase nahořklou chuť.

Tak ať vám váš vztah dělá radost svojí chutí, třeba né přímo nasládlou, ale tou, která je vyvážená a pro vás ideální. Mějte jej (se) rádi.

Monika

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *