Programy

CI supervizní konzultace / Mentoring

Záměrem mentoringu je moje podpora, provázení a nabídka mé expertízy psychoterapeutům, psychologům a profesionálům v pomáhajících profesích v rámci soucitného dotazování/Compassionate Inquiry.

Ráda sdílím a podporuji růst v klinických dovednostech, v rozšiřování terapeutické palety technik a přístupů a pomáhám s výzvami, které může každý profesionál zažívat v práci s klienty.

Máte zájem o konzultaci? Napište mi