O mně

Ahoj, jsem Monika. Jsem žena a máma dvou úžasných dětí. Pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka informovaná o traumatu. Jsem certifikovanou terapeutkou soucitného dotazování Dr. Gabora Maté a lektorkou kundalini a terapeutické jógy.
Fascinuje mě život a naše možnosti uzdravení. Do své praxe ráda začleňuji umění, imaginaci a práci s tělem.

Baví mě symbolický jazyk naší duše a naslouchání našim skrytým částem v nás. Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku založeného na jungiánské analytické psychologii (Katatymně Imaginativní Psychoterapie) a v současné době jsem v závěrečné fázi certifikace na arteterapeuta informovaného o traumatu.

Můj přístup je založený na holistických principech rovnováhy na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální, psychické i duchovní. Mým hlavním přístupem k práci se stalo Soucitné dotazování/Compassionate Inquiry, somatický přístup vyvinutý Gaborem Maté. Díky tomuto procesu, jemnému, ale velmi hlubokému dialogu, se věnujeme vrstvám ve vás. Vzpomínáte si tak na své Pravé Já, spojujete se se svou podstatou. Ze srdce miluji tento proces, který nás osvobozuje, spojuje s naší esencí prostřednictvím uzdravení našich zapomenutých částí v nás samých. Částí, kterým nebylo dovoleno se vyjádřit, které nebyly slyšeny nebo viděny tak, jak potřebovaly, když jsme byli malými dětmi.

Někdy naše ochranné části, naše adaptace a přizpůsobení, jsou tak silné a my si myslíme, že jsme to my. Ale to je naše osobnost. Jsem vášnivá nadšenkyně práce s částmi, kterou do své praxe velmi ráda zahrnuji i hravou formou, ale to se určitě dozvíte, jakmile mne potkáte:)
I tato práce je součástí přístupu Gabora Maté.

Ve své praxi propojuji prastarou moudrost s moderní neurovědou prostřednictvím umění, jógy, energetické medicíny a imaginací. Fascinuje mě život a příroda.
S vášní se neustále vzdělávám a často až hltám nové poznatky v oblasti neurovědy, teorie citového připoutání, traumatu, výzkumů spojených s expresivními terapiemi, rozvojem vědomí. To vše prostřednictvím skvělých učitelů, jakými mi jsou kromě Gabora Maté, Dana Siegela, Petera Levina, Richarda Schwartze, Cathy Malchiodi, Tary Brach, Stephen Porgese, Bessel van der Kolka také Alberto Villoldo, Marcela Lobos, Guru Singh a spousta dalších.

Někdy ztratíme stopu klidně se vinoucí řeky našeho života a cítíme, že jsme uvízli. Někdy dokonce zapomínáme na svůj původ, lásku a laskavost.
To vše proto, že jsme se v určitém okamžiku museli odpojit, abychom přežili v našem systému (rodinném, environmentálním, kulturním atd.). Museli jsme se odpojit od pocitů.

Chtěli byste se dozvědět více o přístupu Compassionate Inquiry (CI)?

CI – Compassionate Inquiry je psychoterapeutický přístup vyvinutý Dr. Gaborem Maté, který odhaluje, co se skrývá pod zevnějškem, který představujeme světu.