23. 5. 2020

O čem je meditace a mindfulness pro děti a rodiče

,,Jaké výhody mi meditace s dětmi přinese? Vždyť děti jsou přirozeně v přítomnosti a spojené se svým tělem. Jsou ztvárněním kreativity a představivosti, tak proč s nimi meditovat, imaginovat nebo hrát ty všímavé hrátky a dechy?“

Ptala se mne jedna maminka, když jsme se v konzultaci bavily, jak by jejímu dítku i jí mohlo zařazení pár hravých dechů, krátkých meditací a imaginativních příběhů pomoci zvládat situace vzteku u nich doma. Ale i když je doporučím dospělým, slyším většinou následující odezvu:

JÁ NA TY MEDITACE NEJSEM, MNĚ TO PROSTĚ NEJDE…

Než si řekneme, co meditace je a jak nám i dětem pomáhá, ujasněme si mýty, které o meditacích kolují.

Asi nejčastěji si mi klienti stěžují: 

  1. Já neumím/nemůžu zastavit myšlenky!
  2. Nevím, jak mám vypnout mysl!

A víte, že to vůbec nevadí? Naopak, meditace není o tom vypínat mysl nebo zastavit myšlenky, ale hlavně je o tom si jich všímat. Meditace je totiž cyklus uvědomování, bytí si vědomi své mysli a toho, co se děje. Ne o tom se všech myšlenek zbavit.

Mysl se nám přirozeně po určité době zaměřené pozornosti zatoulá a my praktikujeme meditaci i mindfulness právě ve chvíli, kdy si toho všimneme a nasměrujeme ji zase zpět.

Dnes bych vám ráda řekla o třech věcech.

  1. Co vlastně meditace je a co přináší nám i dětem
  2. Jak ovlivňuje meditace rozvoj mozku
  3. Jak pomáhá práce s myslí v rodičovství (video rozhovor o meditacích, mindfulness a imaginacích v mateřství)

1) CO MEDITACE JE A CO PŘINÁŠÍ NEJEN DĚTEM?

Meditace je o prohlubování soustředění, při kterém kultivujeme naši mysl a získáváme vhledy. Ve smyslu mindfulness jde o nehodnotící všímání si toho, co se v daný okamžik děje v nás a okolo nás.

Meditace rozvíjí schopnost koncentrace, schopnost sebeuvědomění i empatie, lepší sebekontrolu a snižuje agresi.

Ráda meditace a imaginace vysvětluji metaforou, že vcházíme k sobě domů. Vracíme se v nich do svého vnitřního domova, kde se dozvídáme nové informace o sobě a okolí, ale i dočerpáváme potřebné síly. 

Meditace nám i dětem pomáhá zvládat stres, zvyšuje sebeuvědomění, snižuje úzkost a deprese, ale je i skvělou pomocí při ADHD nebo problémech s usínáním.

A CO DĚTEM PŘINÁŠÍ DO ŽIVOTA?

Meditace dětem pomáhá s rozvojem emoční inteligence. Děti, které takto pracují s myslí se učí regulovat svoje emoce, jsou si vědomé svého těla. Učí se rozeznávat a zvládat své emoce. Což je vede k formování zralých vztahů, kde je vzájemné porozumění.

MINDFUL HRY

Meditativní nebo mindful hry dětem pomáhají naučit se rychle dostupné strategie, které pak automaticky použijí v těžších chvílích, když je navštíví strach nebo stres.

Když se děti umí vědomě spojit s dechem, umí v představě přejít na místo, kde se cítí bezpečně a které je v té chvíli dosytí potřebným klidem, zvládají své emoce lépe. Umí se vědomě spojovat se svojí vnitřní sílou.

Meditace podporují zdravou sebe hodnotu a sebevědomí dětí. Jak často říkám mír pro všechny začíná mírem v nás samých. Je to takové mé moto – MÍR – složené z prvních písmen pomocníků v práci s emocemi, které ráda, nejen s klienty, využívám, a to- Meditace Imaginace a Relaxace.

Když už děti naučíme vědomému spojování se s vlastními emocemi a jejich porozumění, budou v dospělosti rozvíjet pevnější a smysluplnější vztahy, ve kterých budou se s svými partnery umět o emocích komunikovat a společně tak růst.

S ČÍM MEDITACE U DĚTÍ POMÁHÁ, CO PODPORUJE?

a) SNIŽUJE STRES, ALE HLAVNĚ AUTOMATICKÉ REAKCE NA STRES

Meditace reguluje srdeční činnost, zpomaluje dech a snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Posiluje tak naši myslící a sebe uvědomující si část mozku. To znamená, že nejen snižuje stres, když jej dítě prožívá, ale také pomáhá mozku být méně reaktivní na stres z dlouhodobého hlediska.

DECH ZKLIDNĚNÍ PRO DĚTI

b) POMÁHÁ DĚTEM S UČENÍM

Tím, že meditace posiluje přední část mozkové kůry, část mozku, která má na starosti myšlení a pozornost, schopnost plánování a řešení úkolů, pomáhá dětem učit se efektivněji.

c) ZLEPŠUJE SCHOPNOST OVLÁDÁNÍ EMOCÍ

Meditace posiluje schopnost vnímání těla, vnímání sebe, své mysli a jejich spojitost. Jakmile si děti umí uvědomit, co se jim děje v těle, co cítí a jak je to spojené s náladou, s jejich emocemi, můžou uplatnit různé hry ke zklidnění těla a mysli.

Odpovídají z pozice, že ony jsou těmi, kteří své emoce ovládají nikoliv, že emoce ovládají je a nemusí proto na situace automaticky reagovat.

d) ZLEPŠUJE ZDRAVÍ A ODOLNOSTI- POSILUJE IMUNITNÍ SYSTÉM

Pokud jsme opakovaně vystavení stresu a nemáme v životě dost odpočinkové fáze je naše tělo náchylnější ke stresu a nemocem. Když na nás dolehne stres, vyplavuje se více stresového hormonu kortizolu, který snižuje obranyschopnost našich těl.

Meditace tento hormon snižuje a proto pomáhá tělu se zvýšením imunity. Stejně tak u dětí.

e) POMÁHÁ SE ZDRAVÝM SEBEHODNOCENÍM

Tím, že meditace dětem pomáhá uvědomit si myšlenky a pocity, ale i pozorovat negativní smýšlení a všímat si jaké pocity se s ním pojí, umí tyto myšlenky nechat jít bez toho, aby se jim víc věnovaly. Bez toho aby toto smýšlení mělo vliv na jejich sebe hodnotu a sebevědomí.

2. JAK MEDITACE ROZVÍJÍ MOZEK?

Meditace rozvíjí a posiluje přední část mozkové kůry (prefrontální kortex), což je oblast, kde sídlí racionální rozhodování, empatie, sebeuvědomění a soucítění, schopnost řešit problémy a plánování.

PŘÍ RUČNÍ MODEL MOZKU

Tato oblast je označovaná za náš myslící mozek a díky jejímu rozvinutí jsme schopni lépe ovládat a regulovat své emoce. Jsme pak i více empatičtí a lépe zvládáme stresové situace nebo situace strachu.

Rozvinutí této části mozku nám pomáhá nereagovat zbrkle a unáhlenými emočními reakcemi.

MEDITACE U DĚTÍ

Když už dětem ukážeme sílu meditace, zasvětíme je do kouzel, která s námi meditace dělá, můžeme ovlivnit, jak se jejich mozek rozvíjí a kde sílí. Tím je také podpoříme v jejich schopnosti učení a zaměření pozornosti.

Dáváme jim tak nástroje, aby své emoce lépe zvládaly, byly empatičtější a uměly se vypořádat nebo i bránit stresu.

Meditace učí jejich mozky menší reaktivitě a umí tak lépe zvládat frustrace a náročné situace. Stávají se pozornějšími a vyvíjí se v bytosti, které si umí svůj život tvořit vědomě.

AMYGDALA SE MEDITACÍ ZMENŠÍ

Ale jak na dospělé tak na děti je efekt v tom, že meditace i imaginace pomáhá v regulaci emocí, zklidnění celého organismu, těla i mysli. Meditativní techniky rozvíjí prefrontální mozkovou kůru a zmenšuje část mozku, která je zodpovědná za automatické unáhlené emoční reakce ve stresu nebo strachu- amygdalu.

3. JAK POMÁHÁ MEDITACE V RODIČOVSTVÍ?

V rozhovoru, který je níže ke shlédnutí ve videu, mluvím o následujících 6 tématech:

1) Co přispělo k tomu, že se ve své práci věnuji meditacím a imaginacím, jaké mé vzdělání mimo psychologie mě k tomu vedlo.

2) Jak imaginace a meditace pomáhají v rodičovství. 

3) Kolik času je potřeba na meditace a imaginace a jak zařadit mindfulness do běžného dne.

4) O efektu meditací na děti. Liší se od těch, které mají na nás dospělé?

5) Od kdy se mohou děti aktivně zapojit do meditací. 

6) O propojení mezi imaginací a následnou arteterapií a jak na ztvárňování pocitů a zážitků z imaginací.

BUĎME PRO NAŠE DĚTI PŘÍSTAVEM BEZPEČÍ – VŠÍMEJME SI VLASTNÍCH EMOCÍ- NAŠE DĚTI MAJÍ TOTIŽ TENDENCI PŘEBÍRAT NAŠE EMOCE A NASÁVAJÍ JE OD NÁS.

Zrcadlí nám naše vlastní emoce. My tedy udáváme tón našeho domova.

Proto to, jak se cítíme my sami je úplně stejně důležité. Nejsme schopní být dětem přívětivým respektujícím přístavem, když se nerespektujeme a sami si svých emocí nevšímáme.

A na závěr si zkuste následující:

  1. Stoupněte si nebo si pohodlně sedněte na židli s rovnými zády a bosými chodidly na zemi.
  2. Zavřete si na minutku oči. Máte pro sebe ještě minutu?
  3. A spojte se s dechem. Kde ho teď cítíte? Kde je váš dech? Všímejte si, kudy vstupuje do těla, kudy pak proudí a kde v těle ho vnímáte? Nic víc, nic míň.
  4. A jakmile přijde nějaká myšlenka, jen si zvedněte ruku na znamení, vím o tobě a spojte se zpět s dechem. Všimněte si, jaké pocity máte v těle. Je někde pocit napětí? Jak se cítí vaše šíje, vaše ramena? Projděte si pocitově tělo, kde vám je nejlépe.

A pak si otevřete oči a všimněte si, co kolem sebe vidíte. Pět věcí. Pak se zaměřte třeba na 4 věci, které můžete nahmatat. Pak na 3, které slyšíte. A na závěr na 2, které vám voní, co cítíte, k čemu si můžete přivonět. A jednu, kterou byste mohli ochutnat.

A to je vše. Jak se teď cítíte? A toto je třeba jedno konkrétní mindfulness cvičení, které jsme spojili se zastavením, které doporučuji během dne dělat, co nejčastěji.

Tak vyzkoušejte a dejte mi vědět, jak se vám líbí a jestli vám pomáhá.

Protože to jak se cítíme my má vliv a je moc důležité.

A jestli chcete vnitřní klid a schopnost pracovat s emocemi, s tělem a myslí rozvinout, otevírám nyní mindfulness kurz pro děti a rodiče. Poplujeme v něm společně za vnitřním klidem a schopností plné koncentrace 5 týdnů.

Naučíme se v něm, jak dechem ovlivňovat emoce, jak na zvládání stresu a strachů a jak hrou rozvíjet u dětí tyto dovednosti. Více si o něm přečtěte tady a sdílejte kdyžtak s těmi, komu by se mohl hodit.

5 týdenní video kurz mindfulness pro děti a rodiče.

Kurz mindfulness pro děti a rodiče

Krásné dny vám,

Monika

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *