11. 10. 2019

Přinese rozvoj emoční inteligence dětem štěstí do života?

Rozvojem emoční inteligence u dětí podporujeme jeho prožívání štěstí, naplněné vztahy a schopnost sebelásky. V článku najdete rozepsané rodičovské styly ve vztahu k rozvoji emocí. Tipy, jak u dítěte podpořit sebevědomí, seberegulaci emocí, empatii a schopnost tvořit si naplněné vztahy. Jak na společné řešení konfliktů, výbuchy vzteku a vědomé prožívání okamžiku. Sebeuvědomění, soustředění a emoční inteligence vedou děti k plnějšímu prořívání života.

„Hele, tati, klid, jen zhluboka dýchej do bříška. Takto: Aaaaa (nádech). A vyfoukni: Fuuuuuuu. Jako kdybys sfukoval svíčku. Ještě jednou. Zhluboka nadechni do bříška… Tati, dýchej, dýchej se mnou…“ (na chvíli opravdu i dýchat přestal:))

No tak takto instruovala naše tříletá dcera svého tatínka, když s ročním bratrem ztropili trošku katastrofu, zatímco já si v klidu cvičila jógu mimo domov.

Muž mi to vykládal už s úsměvem, ale v tu chvíli asi rozdýchával nejen vztek a naštvání na to, co se našim dětem povedlo. Myslím, že nás oba překvapilo, že naše dítě použije tato slova (a akci :)) k uklidnění druhých.

Emoce. To je jedno velké téma pro nás všechny. Jsou to tak úžasní učitelé, když víme, jak jim naslouchat, a dokážeme s nimi pracovat, a naopak trošku trýznitelé, když se těmi nepříjemnějšími emocemi necháme pohltit a ovládat.

Jsou emoce v životě důležité?

Je potřeba se s nimi učit nějak zacházet? Je potřeba se jimi vůbec zabývat? Měli bychom v rodičovství pracovat s emocemi? Opravdu to dovede naše děti ke šťastnějšímu životu, jak se říká?

Já říkám ano, ano, ano. Čtěte dál, v čem všem může náš rodičovský styl a přístup k dětem ovlivnit rozvoj emoční inteligence a pocit štěstí v následném životě našich dětí.

CO JE EMOČNÍ INTELIGENCE?

Emoční inteligence je schopnost rozpoznat emoce v sobě i u druhých. Ale nejen to, je to také umění jim porozumět, přijmout je, umění se vcítit.

Je to schopnost ovládnout emoce tak, aby nám frustrace a náročné situace v životě přišly víc jako výzvy, než aby nás dostaly do pozice obětí.

Je spousta teorií, ale velmi souzním s popisem emoční inteligence podle Daniela Golemana. Ten ji popisuje jako celkem široký soubor dovedností, který je složen z následujících pěti hlavních oblastí:

 1. SEBEUVĚDOMĚNÍ – schopnost rozpoznat své emoce, své slabé i silné stránky.
 2. SEBEOVLÁDÁNÍ – schopnost své emoce řídit a měnit, ne je jen impulzivně následovat.
 3. VZTAHOVÉ DOVEDNOSTI – schopnost vnímat emoce druhých a vědět si s nimi rady.
 4. EMPATIE – schopnost vcítit se do druhých, porozumění.
 5. MOTIVACE – schopnost směrovat emoce tak, aby nám pomáhaly k dosahování vlastních cílů.

Goleman věří, že se děti rodí s obecnou emoční inteligencí, která jim umožňuje učit se emočním schopnostem.

Jedním z nejdůležitějších bodů k rozvoji emoční inteligenci u našich dětí je ochota nás samých na sobě emočně pracovat. Protože nemůžeme dítě a jeho emoce přijmout, dokud jsme nepřijali ty své a sebe samé.

JAKÝ RODIČOVSKÝ STYL VEDE DĚTI KE ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHU

Hned vám to prozradím, jen se pojďme podívat na základní rodičovské styly ve vztahu k emočnímu rozvoji dětí.

 1. IGNORUJÍCÍ RODIČOVSKÝ STYL – na emoce dětí v podstatě nereaguje a obecně hlavně ty negativní dost zlehčuje.
 2. ODMÍTAJÍCÍ NEGATIVNÍ EMOCE – neakceptuje negativní emoce a má tendence za ně dítě trestat.
 3. AKCEPTUJÍCÍ EMOCE, ALE NEUMÍ JIMI DÍTĚ PROVÉST – nechá sice dítě emoce prožít, netrestá ho za ně, ale neumí je bezpečně ohraničit, pojmenovat a dítě jimi provést.
 4. RODIČ JAKO EMOČNÍ KOUČ – nejenže se snaží emoce dítěte akceptovat, ale i mu ukázat, jak s nimi nakládat, co si s nimi počít.

Tak který z těchto stylů vede k úspěchu a pocitu štěstí v životech dětí, je asi jasné. Chcete být koučem, podpořit dítě, dát mu to nejlepší do života. Když to čtete, je to snadné, ale jak to zvládnout v realitě? No tak třeba takhle:

PODPOŘTE DÍTĚ VE VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ

Podpora vyjádření emocí a obecně povídání si o emočních událostech jsou skvělé příležitosti pro dítě, jak se učit s emocemi nakládat, chápat je a využívat jich k vlastnímu růstu, ale i k hlubšímu pochopení druhých.

Jasně, tak teoreticky je nám jasné, že bez přijetí a podpory vyjadřování a pojmenovávání emocí našich dětí to jejich emoční cítění moc nerozvineme, ale prakticky to bývá ještě někdy oříšek, že?

Jestli si chcete praktický postup v krizové emoční situaci společně se mnou zopakovat, sepsala jsem body do samostatného článku JAK DĚTI PROVÁZET EMOCEMI.

VÝHODY VYŠŠÍ EMOČNÍ INTELIGENCE?

Řekli jsme si něco víc o tom, jak dítě podporovat v navyšování emoční inteligence, nezdá se to tak úplně snadné. Tak sem s argumenty v čem jim to tak pomůže, co vy na to?

Děti, které se naučí už v raném dětství vnitřně zklidnit, vykazují vyšší emoční inteligenci. A to se projevuje například následovně:

 1. Dokážou se lépe soustředit.
 2. Snadněji navazují zdravé mezilidské vztahy.
 3. Mají větší úspěch i v akademickém světě.
 4. Jsou na tom lépe po zdravotní stránce.

Všichni chceme, aby naše děti byly šťastné. A co je štěstí?

A jsme zpět u emocí. 🙂

Emoce jsou jako nitky, které se nám vinou životem někdy nenápadně, někdy až nudně šedivě a někdy na sebe naopak svojí křiklavostí příliš upozorní.

Ale je na nás, jestli se rozhodneme jejich barvy jen pozorovat, nebo se jimi necháme strhnout.

Nelehké a frustrující situace budou nás i naše děti potkávat stále, ale můžeme si vybrat, jak na ně budeme reagovat. Naladit se na klid a vlastní střed, uvolnit se a dýchat,nebo reagovat obranou/útokem.

Je to na nás. Ale pokud chceme pro děti to nejlepší, vybavme je nástroji. Ony samy si pak zvolí, jestli je chtějí využívat.

Tak fajn, je to asi dobrá věc podpořit děti v rozvoji emoční inteligence, co tedy můžu začít dělat hned?

Pojďme si shrnout základní body:

CHCI PODPOŘIT ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE U DÍTĚTE

Zopakujme si v bodech, jak můžeme jednotlivé oblasti emoční inteligence u dítěte rozvíjet (rozepsané je najdete v článku o praktickém provázení dítěte emocemi):

 • SEBEUVĚDOMĚNÍ – rozvíjím schopnost dítěte rozpoznat emoce u sebe i u druhých. Rozvíjím u něj všímavost a uvědomování si pocitů a silných stránek.
 • SEBEREGULACE – jsem dítěti vzorem a učím ho zastavit se v kritické situaci, zhluboka dýchat, zklidnit se a následně udělat vědomé rozhodnutí.
 • PRÁCE S MOTIVACÍ – vím, že lidé, kteří umí ovládnout své emoce, jsou schopni jít za svým cílem a líp se vyrovnávají se zklamáním, takže učím dítě vědomému ovládání a přelaďování pocitů.
 • EMPATIE – chci, aby chápalo i emoce druhých, sdílím s ním emoce, mluvíme o nich, hádáme emoce u druhých.
 • VZTAHOVÉ SCHOPNOSTI – chci, aby dítě umělo komunikovat svoje potřeby a vyjadřovalo emoce a přání, proto u něj rozvíjím předešlé body a soustředíme se na společné řešení konfliktů.

Tak to není zas tak těžké, ne? Jde vlastně o to zastavení, uvědomění si a pojmenování. Případné přeladění na pozitivnější naladění a uvědomění si svých silných stránek.

Pokud chcete v dítěti rozvinout větší soustředění, emoční inteligenci a sebeuvědomění, zkuste začít s cviky na zklidnění, ale i s prací s dechem a relaxacemi. Nabízím imaginační příběhy pro děti,  které jsou právě na rozvoj těchto stránek u dětí zaměřené.

A nezapomeňte, váš společný čas a láska, bezpečí a opravdovost, které dítěti věnujete, jsou tím nejdůležitějším darem.

Pokud máte ještě malé děti a chcete je rozvíjet ve všímavých aktivitách a zavést si spolu hravé rituály spojené s dechem, protažením a krátkým zklidňujícím rituálem,mám pro vás týden hravých všímavých aktivit.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *