25. 10. 2017

Vědomé rodičovství

Rodič jako Respektující, dávající důvěru, emočně napojený a kreativní…

Co si vy představíte pod pojmem vědomé rodičovství?

Já pod tímto pojmem vnímám rodiče jako člověka, který se každý den učí být sám za sebe lepším a vědomějším člověkem. Bytost, která se pravidelně spojuje se svým nitrem, je si sebe vědoma, respektuje se a přijímá a lásku a důvěru dodává tak nejen sobě, ale i sdílí s druhými, nejbližšími. Se svými dětmi v tomto případě.

Ale také jako člověka, který se nechá plně inspirovat svým dítětem, vnímá ho jako úžasnou inteligentní a moudrou bytost, která ho mnohému učí. Děti jsou často našimi zrcadly. Jsou těmi, kdo nás vyzývají překročit nějaké své komfortní zóny, vyzývají nás ke kreativitě, růstu a bytí v plné přítomnosti.

Vědomý rodič si všímá svých emočních rozpoložení, pocitů, myšlenek, toho co vidí, říká a dělá. A zachází se sebou laskavě, a případné chyby vnímá jako výzvy k růstu. Respektuje se, i své možnosti a tempo. A se svými dětmi se snaží o stejně takové vztahování, emoční vyladění se. Je plně přítomen pro vnímání a komunikaci s dítětem.

obrazek web mimino

To je mé vnímání vědomého rodičovství. Co vnímám jako nejdůležitější je uvědomění si, že děti jsou moudré, plně žijí přítomností a ještě nehodnotí. Učí se od nás. Mají v nás předlohy. Podle nás samy sebe postupně formují a se sebou a svými vztahy poté zachází.

Myslím, že všichni si přejeme vychovávat respektující, upřímné děti, které rozvíjejí naplno svůj potenciál, věří samy v sebe, přijímají se a mají rozvinutou emoční inteligenci. Děti, které mají dobré vztahy, jsou nezávislé, kreativně si poradí s každou situací. Ale tím základním pravidlem je, že vše, co si přejeme pro naše děti, musíme nejdříve rozvinout sami v sobě.

Takže nejlepším učícím a výchovným prostředkem je jít příkladem. Což začíná sebeláskou, sebe laskavostí a učení se plné všímavosti ve vnímání světa. A pokračuje přes empatii, osobní růst a uvědomování si a integrování svých nevědomých, stínových částí sebe.

obrazek web srdce

Vědomé rodičovství je hodně o přítomném okamžiku. Být plně naladěn jako rodič, rodič s otevřeným srdcem, na své dítě. Věnovat mu pozornost bez hodnocení, stejně tak, jak když praktikujete všímavost u sebe v dennodenním životě.

Být schopni vidět jedinečnost dítěte, vnímat děti takové jaké jsou. Neznamená to, že nikdy nehodnotíte, ale že když už ano, že se pokoušíte být si vědomi svých hodnocení, a ptáte se sami sebe, jak vám v tom je.

Jako základ pro vědomé rodičovství vnímám také dobré citové napojení na dítě. Vytvořit si dobrou vazbu se svým dítětem. Umět rozpoznat různé potřeby dítěte v daný okamžik.

Jak se v praxi chovat “vědomě” v kritických situacích?

V situacích, kdy nevíte, co dělat, jak se zachovat, jak pomoci svému dítěti s jeho emocema, zkuste si představit sami sebe na jeho místě. A zkuste reagovat na potřeby, které myslíte, že byste v tu danou chvíli měli, s laskavostí vaší nejmoudřejší části.

Vždy je důležité si být vědom ve stejný moment i svých vlastních potřeb. A tyto své potřeby sladit s potřebami dítěte. Což většinou vyžaduje dávku kreativity, ale je to možné. Jestliže například potřebujete vařit a vaše batole chce s vámi právě plně být, můžete ho v klidu vzít do náruče a vysvělit mu, že teď potřebujete uvařit a že poté si zase budete společně hrát.

Zatím může vařit s vámi také, tím, že mu dáte k dispozici nějaký hrnec a vařečky, které máte po ruce. Vymýšlení her, aktivit a různých představ není vždycky snadné, zejména, když něco akutně musíte udělat. Ale jde v pár sekundách dítěti vysvětlit a nabídnout nějakou formou hry zábavu.

Jak vychovat dítě, které bude navazovat dobré a pevné vztahy ve svém životě? 

Chcete vychovat emocionálně silné dítě s dobrými jistými vazbami na druhé? Stejně jak píši již výše, začíná to u nás samých. Jestliže chceme, aby dítě mělo dobré, pevné a plné důvěry vztahy v dospělosti, začínáme takovýmto vztahem s ním. Musíme vybudovat a praktikovat pevnou vazbu mezi námi a dítětem.

Vychovat dítě s jistou emoční vazbou na rodiče nebo jiné opatrovavatele znamená, že jste jako rodiče emočně dostupní a děláte vše pro jistou vazbu během výchovy vašeho dítěte.

obrazek web matka dite olej

Znamená to, že učíte děti skrze vaši pevnou vazbu. Učíte je, že vy i ostatní lidé také mají své potřeby, takže věnujete pozornost stejně tak jejich jako svým.

Starat se o vlastní potřeby je základ pro to, abyste se mohli dobře postarat o potřeby svého dítěte.

 Jak podporovat sebevědomí u dítěte?

Dítě má potřebu objevovat svět samo za sebe, poznávat své vlastní potřeby a identitu. Proto je důležité tuto potřebu dětem umožnit tím, že jim nebudeme příliš strukturovat jejich čas, budeme důvěřovat jejich schopnostem a umožňovat jim zkoušet různé činnosti. Tak, aby mohly být součástí našeho života plně. Nechat je a podporovat je v hraní si venku, vymýšlet kreativní hry.

Naučme děti důvěřovat svým schopnostem.

Věnujme jim dostatek pozornosti a zejména plné náruče důvěry v to, že mají v sobě vše potřebné pro dobrý život.

Dejme dětem základy sebevědomí, chvalme je za jejich způsoby sebevyjadřování, podporujme jejich jedinečnost, jejich nadání a talent. Nastavujme jim hranice s láskou, tak, aby mohly zakusit pocit vnitřní svobody.

Povzbuzujme je v tom, co je baví, dělá jim radost a v následování jejich snů.

A až dospějí, zkusme opustit roli vychovatelů a dát jím plnou svobodu. Největším darem pro ně je a bude naše důvěra v jejich schopnosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *